Trinity College Gwalia Scholarships

Trinity College Gwalia Scholarships

For students from Wales

Trinity College Cambridge has established three scholarships for outstanding students at school in Wales who apply to the College in October 2016 and are admitted to study from 2017 or 2018. These scholarships are each worth £4,000 a year for up to four years and are available to successful Trinity applicants for any Cambridge undergraduate courses offered by the College.

Trinity’s Gwalia scholarships are awarded on academic merit and are not means tested: all recipients are eligible for the full amount. The awards are primarily designed to support students with their living costs while at Trinity and may be held in conjunction with a means-tested Cambridge University Bursary (for details of these click http://www.admin.cam.ac.uk/univ/cambridgebursary/).

Successful Trinity applicants from schools in Wales will be considered automatically for Gwalia scholarships and those awarded will be notified in March. The scholarships will also be offered in subsequent years.

Ysgoloriaethau Gwalia Coleg y Drindod Caergrawnt

Ar gyfer myfyrwyr o Gymru

Mae Coleg y Drindod Caergrawnt wedi sefydlu tair ysgoloriaeth i fyfyrwyr rhagorol yn yr ysgol yng Nghymru sy’n gwneud cais i’r Coleg ym mis Hydref 2016 ac sy’n cael eu derbyn i astudio o 2017 neu 2018. Bydd yr ysgoloriaethau hyn gwerth £4,000 yr un y flwyddyn am hyd at bedair blynedd a byddant ar gael i ymgeiswyr llwyddiannus i Goleg y Drindod sydd am astudio unrhyw gwrs israddedig Caergrawnt a gynigir gan y Coleg.

Bydd ysgoloriaethau Gwalia Coleg y Drindod yn cael eu dyfarnu ar sail teilyngdod academaidd ac ni fyddant yn dibynnu ar brawf modd: bydd pob derbynnydd yr ysgoloriaeth yn gymwys i dderbyn y swm llawn. Crëwyd y gwobrau’n bennaf i gynorthwyo myfyrwyr gyda’u costau byw tra yng Ngholeg y Drindod a gellir eu dyfarnu ar y cyd â bwrsari Prifysgol Caergrawnt sy’n dibynnu ar brawf modd (am fanylion ynghylch y rhain cliciwch http://www.admin.cam.ac.uk/univ/cambridgebursary/).

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus i Goleg y Drindod o ysgolion yng Nghymru yn cael eu hystyried yn awtomatig ar gyfer ysgoloriaethau Gwalia a bydd y rhai sydd wedi bod yn llwyddiannus i’w derbyn yn cael eu hysbysu o hyn erbyn Mawrth. Bydd yr ysgoloriaethau yn cael eu cynnig hefyd yn y blynyddoedd dilynol.